Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

SamediShoot
9387 7af6
Reposted fromgarazowka garazowka
SamediShoot
5653 f14f
s11e10
Reposted fromhtheory htheory
SamediShoot
Reposted fromillidan illidan

June 19 2015

SamediShoot

Chcę, żebyś przybliżył się do mnie i dotulił, i żebyś trzymał mi w nocy rękę na brzuchu, kiedy się boję. Chcę z tobą mieszkać w pokoiku ciasnym jak szafa (...), a najbardziej to chciałabym być jedwabnikiem. Siedzieć z tobą w kokonie dwuosobowym (mam nadzieję, że są dwuosobowe) i żebyś nigdzie beze mnie nie wychodził.

— Osiecka
Reposted fromoutcat outcat

June 07 2015

SamediShoot
9668 d905
tuwim.
Reposted fromrol rol

May 25 2015

SamediShoot
1590 6b4e
Zdzisław Beksiński
Reposted byzuttoisshodayotenaar
SamediShoot
9356 e8c2
Reposted fromsangivisceres sangivisceres
SamediShoot
6936 cd3e
Marbles - Marillion 
SamediShoot
6736 89bc 500
The most beautiful suicide - Evelyn McHale

May 20 2015

SamediShoot
SamediShoot
SamediShoot
8377 e5c5
Reposted fromshlomo shlomo

May 17 2015

SamediShoot
Zawsze tak jest. Ten, kogo chcesz mieć, nie chce ciebie, a ten, kogo nie chcesz, chce. To niemal niemożliwe, żeby dwie osoby jednocześnie chciały mieć siebie nawzajem. Zawsze jedno biega za drugim, a kiedy się w końcu znudzi, to drugie często zaczyna się za nim uganiać. To, że dwoje ludzi ugania się za sobą nawzajem, dogania się i spotyka, to cud.
— Edy Poppy "Anatomia. Monotonia"
Reposted fromesperantoo esperantoo

May 02 2015

SamediShoot

Było najpiękniej,
Dotykały nas dreszcze,
Zatęsknij za mną czasem jeszcze.

— Alicja Kochmańska
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
SamediShoot
Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko - Sowa, córka piekarza / ruda
Reposted fromkarosia karosia
SamediShoot
9162 211a

 Canone Inverso - making love

SamediShoot
Reposted fromLane Lane
SamediShoot
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom
Reposted fromkanade kanade
SamediShoot
Czasem obracam się i czuję w powietrzu Twój zapach i nie mogę, kurwa, nie mogę nie wyrazić tego potwornego kurewsko koszmarnego fizycznego bólu kurewskiej tęsknoty za Tobą.
— Sarah Kane
Reposted fromkanade kanade

May 01 2015

SamediShoot
2584 de7e
Reposted fromsusovva susovva
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl